จังหวัดพะเยา ประเดิมวันแรกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” คว้า 2 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง

แชร์ข่าวพะเยา

ทัพนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดพะเยา ประเดิมวันแรกของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ด้วย 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ จาก 3 ชนิดกีฬาได้จาก

 หมากล้อม 2 เหรียญทอง จาก ชายคู่ และคู่ผสม

 จักรยานประเภทถนน 1 เหรียญเงิน 1 ทองแดง จากไทม์ไทรอัลบุคลชาย 28 กิโลเมตร

 ยูยิตสู 3 เหรียญเงิน จากประเภทต่อสู้
แชร์ข่าวพะเยา