จังหวัดพะเยาฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลพะเยา ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่สอง จำนวน 251 ราย เพื่อฉีดให้สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac เข็มแรกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด การรับวัคซีน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา