PEA พะเยา ประชุมงานการรื้อถอนเสาไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ประชุมงานการรื้อถอนเสาไฟฟ้า ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 กฟจ.พะเยา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายประยูร วิรัตน์เกษม รจก.(ท) พร้อมด้วยนายเดชา พญาชัย ประธานคัดเตอร์ดอยตุง เข้าร่วมประชุมงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนสายแยก ทล.1020 – บ้านกิ่วแก้ว ในพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงราย และ อ.จุน จ.พะเยา  โดยมี นายโสภณ  งามขำ  อก.กค.ฝวบ.กฟน.1  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 กฟจ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา