สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมติดตามงานการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุมติดตามงานการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมติดตามงาน และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ VDO Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมซึ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับฟังการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา