เกษตรอ.เชียงม่วน ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอำเภอเชียงม่วน  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ณ.บ้านท่าฟ้าใหม่ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

  วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย(มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน)  โดยพื้นที่แปลงข้าวโพด นายอุดม วงค์เนตร เกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าฟ้าใหม่ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จำนวน 2 ไร่ ตรวจสอบแล้วได้รับความเสียหายจำนวน 1 ไร่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ จะได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา