PEA พะเยา มอบสิ่งของสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่อ.ดอกคำใต้

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา มอบสิ่งของสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายวิทยา  เขื่อนแก้ว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน PEA ดอกคำใต้ มอบสิ่งของให้แก่ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตาม โครงการ PEA ร่วมใจ สู้ภัย COVID-19 โดยมี นายแพทย์สุรวัฒน์  กุลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันโค้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด และโรงแรมวีซี (สถานที่กักตัวอำเภอดอกคำใต้)

การส่งมอบสิ่งของจำเป็นในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยส่งมอบ ถังขยะสีแดงขนาดใหญ่ ถังสีดำ ถุงใส่ขยะสีแดงขนาดใหญ่ ถุงใส่ขยะสีแดงขนาดเล็ก ชุด PPE และน้ำดื่ม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา