PEA พะเยาร่วมกิจกรรมไหว้สาบูรพกษัตริย์

แชร์ข่าวพะเยา

     PEA พะเยาร่วมกิจกรรมไหว้สาบูรพกษัตริย์ ณ บริเวนลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

       วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น.  นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจ ร่วม กิจกรรมการสักการะ ไหว้สาบูรพกษัตริย์ การตักบาตรข้าวเหนียว การถวายดอกไม้ธูปเทียน หลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม ณ บริเวนลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากนั้นเวลา 8.00น. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ บริเวณศาลาลาย ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายโชคดี  อมรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน


แชร์ข่าวพะเยา