ขุดลอกลำเหมือง

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลท่าจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกลำเหมือง บริเวณพื้นที่หมู่ที่6  ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00น. นายพิจิตร  อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี ได้มอบหมายให้นายสุพัฒน์ มั่นคง  เลขาฯ  พร้อมด้วย สท.สงกรานต์ ธรรมลังกา ออกขุดลอกลำเหมืองบริเวณพื้นที่หมู่ที่6  ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา