PEA พะเยาประชุมตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office )

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาประชุมตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office )   

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  นำโดย นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน เพื่อเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office )ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมฯ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นี้


แชร์ข่าวพะเยา