จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีและผู้มีโรคประจำตัว 7กลุ่ม

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีและผู้มีโรคประจำตัว 7กลุ่มโรคที่มีคิวหมอพร้อมในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 14.0 0น ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่ม ผู้สูงอายุ 60 ปีและผู้มีโรคประจำตัว 7กลุ่มโรคที่มีคิวหมอพร้อมในวันที่ 10มิถุนายน เวลา 14.0 0น ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข็มที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 1,169 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด.. ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ 100% ..รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา