เทศบาล ต.แม่กา ติดตามความคืบหน้าการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่าง

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.แม่การ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่าง ณ. บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ม.9 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

นายสะอาด ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์ พัวศิริ สท.เขต 2 พร้อมด้วย สท.อนุทิน หมั่นงาน  สท.น้อย  สท.ทินกร เขต 1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  ออกติดตามงานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งจุดดับไฟกิ่ง ณ.บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ม.9 (บริเวณศาลเจ้าพ่อด้านทิศตะวันออก) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลแม่กา


แชร์ข่าวพะเยา