ทัพนักกีฬาเยาวชนพะเยาโกยเหรียญต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” จังหวัดพะเยาทำเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ จาก 3 ชนิดกีฬา

กรีฑา 2 เหรียญทอง จาก ขว้างจักรหญิง 400 เมตรหญิง และ 1 เหรียญเงินจาก 3 x 800 เมตรหญิง

 จักรยานประเภทถนน 1 เหรียญเงิน จากไทม์ไทรอัลทีมชาย 68 กิโลเมตร

 ว่ายน้ำ 1 เหรียญเงิน จาก ผีเสื้อ 100 เมตรหญิง

 ยูยิตสู 2 เหรียญทองแดง จากประเภทจับล๊อค

รวม 2 วัน ได้ 4 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 14 เหรียญ
แชร์ข่าวพะเยา