สร้างฝายกักเก็บน้ำ เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

อบจ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ซ่อมบำรุงสร้างฝายห้วยวัด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร

นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เทศบาล ต.บ้านสาง และสันป่าม่วง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกัน ซ่อมปรับปรุงสร้างฝายห้วยวัด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ในโครงการ จิตอาสาทำความดีถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติ


แชร์ข่าวพะเยา