ผู้ว่าฯพะเยาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมรับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวพะเยาว่า วัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ขณะนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ร้อยละ 15.49 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ สำหรับจุดให้บริการวัคซีนโควิด19 ของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยาในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovacเข็มที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวพะเยาว่า วัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ว่าทุกคนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อมีโอกาส ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาจะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 28,285 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.49 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.พะเยาชนะ.com  จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในจังหวัดพะเยาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนจองคิววัคซีนผ่านเว็ปไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง