จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มสอง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มสอง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และในวันนี้ นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง  ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมประสงค์รับวัคซีน Sinovac จำนวนทั้งสิ้น 192 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “ วัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และไม่แนะนำให้รอหรือเลือกวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง ” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา