อารมณ์ดีศิลป์ในสวน Art Cafe

แชร์ข่าวพะเยา

      สาวนักออกแบบวัย 40 ปี ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปรับปรุงบ้านสวนเป็นร้านกาแฟ โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนในด้านผลงานศิลปะ ในนาม  ร้านอารมณ์ดีศิลป์ในสวนอาร์ตคาเฟ่

ภาพงานศิลปะและงานออกแบบรูปแบบต่างๆ หลากหลาย ที่เป็นผลงานของคุณรัฐสลี ศรีสุวรรณ์ หญิงสาววัย 40 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถูกนำมาแสดงภายในร้าน” อารมณ์ดีศิลป์ในสวนอาร์ตคาเฟ่” ซึ่งสร้างความสนใจให้กับลูกค้าที่เดินทางมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณร้านนี้ หลังจากที่คุณรัตน์ทชณีย์  ซึ่งได้ปรับปรุงบ้านในสวนซึ่งเป็นของพ่อตนเอง มาทำเป็นร้านกาแฟที่มีความร่มรื่นด้วยแมกไม้ธรรมชาติที่ปกคลุมอย่างสวยงาม และจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่สามารถรับประทานได้อย่างมีความสุข ในราคาที่เป็นพื้นบ้าน

     โดยคุณรัฐสลี ศรีสุวรรณ์  เล่าว่า ก่อนหน้านั้นตนเองได้ทำงานด้านศิลปะทั้งการออกแบบ สิ่งพิมพ์และศิลปะทุกอย่าง แต่เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา ตนเองได้เห็นบ้านสวนของพ่อที่ทำไว้ รู้สึกมีความสวยงามและบรรยากาศร่มรื่นตนเอง จึงได้ทำการปรับปรุงเป็นร้านกาแฟและอาหาร ในนาม “ร้านอารมณ์ดีศิลป์ในสวน” เนื่องจากตนเองทำงานด้านศิลปะอยู่แล้วประกอบกับเป็นคนที่ชื่นชอบ ในเรื่องของกาแฟ โดยเคยไปเป็นลูกจ้างร้านกาแฟและทำร้านกาแฟด้วยตนเองมาก่อน จึงได้มาทำร้านดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนผู้ชื่นชอบแนวคิดในด้านศิลปะ จึงได้เปิดร้านนี้ขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็จะมีลูกค้าเดินทางมาใช้บริการรวมทั้งพบปะพูดคุยในเรื่องของงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยต่อไปก็จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านศิลปะควบคู่กับร้านกาแฟเครื่องดื่มหลากหลาย และอาหาร ซึ่งอาหาร ที่นำมาบริการให้กับลูกค้าก็จะเป็นอาหารในลักษณะที่สามารถรับประทานได้อย่างง่ายๆโดยอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของร้านก็จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวกับขนมจีนน้ำยา ที่เราทำในลักษณะที่มีความเข้มข้น ทำจำนวนไม่มาก แต่มีคุณภาพ ทำวันต่อวัน ราคาแบบพื้นบ้าน

คุณรัฐสลี ศรีสุวรรณ์ อายุ 40 ปี เจ้าของร้านอารมณ์ดีศิลป์ในสวน เลขที่ 197 หมู่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 061-7989878


แชร์ข่าวพะเยา