คุณตาวัย 79 ปี เลี้ยงกบสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

คุณตาวัย 79 ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เลี้ยงกบที่มีวิธีการเลี้ยงแบบทั้งบ่อซีเมนต์และกระชัง ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับคัดเลือกเป็นครัวเรือนต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับบุคคลทั่วไป

คุณตาแน่น เครือสาร วัย 99 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยานำผู้สื่อข่าวเข้าดูการเลี้ยงกบที่ใช้วิธีการเลี้ยงแบบทั้งบ่อซิเมนต์และกระชังภายในบริเวณสระน้ำหลังบ้านของตนเอง ที่สามารถที่จะนำออกจำหน่ายได้แล้ว หลังจากที่ตนเองได้ทำการเลี้ยงกบดังกล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10-20  ปี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งปัจจุบันได้ทำการเลี้ยงกบไว้รวมแล้วมากกว่า 10,000 ตัว โดยแต่ละรอบก็จะมีแม่ค้า เดินทางมารับซื้อถึงบ้านของตนเองเพื่อนำไปจำหน่าย

โดยคุณตาแน่น เล่าว่า ตนเองนั้นก่อนหน้าที่จะทำการเลี้ยงกบดังกล่าว ได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น และได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจาก หลายๆพื้นที่ จึงได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาทำการเลี้ยงด้วยตนเองโดยตอนแรกก็จะทำการเลี้ยงกับบี่อซีเมนต์ จากนั้นก็ได้มีการขยายเลี้ยงในกระชัง ซึ่งจะเป็นการปล่อยให้กบอยู่กับธรรมชาติและหลังจากที่เลี้ยงไปก็พบว่ากบได้มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดีและ เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากรสชาติกบที่เลี้ยงไว้ดังกล่าวนั้นจะมีเนื้อที่นุ่มและแน่น โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อถึงบ้าน ซึ่งตนเองนั้นจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จะสามารถเก็บผลผลิตกบออกจำหน่ายได้ โดยเฉลี่ยแล้วจะออกจำหน่ายอยู่ที่ ส่งกิโลกรัมละ 80 ถึง 90 บาทและหากเป็นปลีกก็จะเป็น 85 ถึง 90 บาท ซึ่งจะอยู่ที่ความโตของกบ ก็จะมีราคาแตกต่างกันไป โดยในแต่ละปีนั้นก็จะสามารถจำหน่ายกบที่เลี้ยงไว้ได้มากกว่าปีละ 30,000 บาท ซึ่งการเลี้ยงกบของตนเองนั้นจะอาศัยในเรื่องของการเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและจะมีผู้เดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา