ออกลาดตระเวนรักษาความสงบพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

กำนันตำบลสันป่าม่วง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่  9 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.30 น นายรุ่งเรื่อง  กันตรี กำนันตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร ผรส หมู่ที่ 3 5 6 8 ตำบลสันป่าม่วง ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและลาดตระเวนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด แหล่งมั่วสุ่ม และการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยา เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยทั้งนี้ได้เฝ้าระวังผู้ที่แอบลักลอบเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยมิได้รายงานตัวเข้าจังหวัดพะเยาอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา โดยจะปฏิบัติการตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19  ในจังหวัดพะเยาจะเข้าสู่ภาวะปกติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติ


แชร์ข่าวพะเยา