จ.พะเยา ประชุมแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

    วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม2564 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ว่าที่ รต.กรกฏ ประเสริฐวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยาเเละหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของชาวบ้านชุมชนหลังวิทยาลัยเทคนิคพะเยา หมู่ที่1ตำบลบ้านต๋อม

    โดยการประสานงานของเครือข่ายสภาประชาชนจังหวัดพะเยา  ทั้งนี้ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่นท้องที่นำโดยนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมและคณะผู้บริหารสมาชิกสภา สจ.มงคล หลักฐาน สอบจ.พะเยา กำนันศรีเดช นามวงค์ กำนันตำบลบ้านต๋อม และนายประนอม ปิ่นทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลของชุมชน ผลการประชุมจังหวัดพะเยาจะให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการขยายเขตประปาจำนวน 3,200,000บาท โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย เเละจะเร่งรัดการดำเนินการให้เร่งด่วนต่อไป ส่วนการช่วยเหลือในระยะนี้เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะสนับสนุนในการส่งน้ำตามถังภัยเเล้งในพื้นที่ๆเดือดร้อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ


แชร์ข่าวพะเยา