ผู้ว่าฯพะเยา สักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

แชร์ข่าวพะเยา

    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กราบสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ หอคำโบราณสถาน  บริเวณสบร่องขุย ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบล​ท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

   วันที่ 10 กรกฎาคม 25 64 เวลา 10.30 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้ากราบสักการะ รูปจำลอง พญางำเมือง พญามังราย พญาร่วง พร้อมเติมน้ำในขันดื่มน้ำสาบานร่วมสัตยาธิษฐาน  ณ หอคำ โบราณสถาน สบร่องขุย สถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์   เพื่อขอบารมีพ่อพญาทั้งสามช่วยดลบันดาลให้จังหวัดพะเยาและประเทศไทย มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาราษฎรแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย โรคร้ายต่างๆ


แชร์ข่าวพะเยา