จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้กับกลุ่ม อสม เจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่ม อสม และเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม วันที่ 30 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564 เข็มที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 886 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด.. ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ 100% ..รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา