จ.พะเยา มาตรการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ยังเข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดวันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ขณะที่รับผู้เดินทางกลับรักษาตัวในพื้นที่ภูมิลำเนา รับเพิ่มอีก 10 ราย รวมสะสม 89 ราย โดยขณะนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 291 ราย รักษาหายกลับบ้าน จำนวน 184 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา จำนวน 106 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ยอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 30,931 รายคิดเป็นร้อยละ 16.63 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

    สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดวันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ ขณะที่มาตรการรับผู้เดินทางกลับรักษาตัวในพื้นที่ภูมิลำเนา รับเพิ่มอีก 10 ราย ซึ่งมาจาก จังหวัดกรุงเทพ 4 ราย อยุทธยา 2 ราย สมุทรสาคร 1 ราย นนทบุรี 1 ราย ปทุมธานี 1 รายฉะเชิงเทรา 1 ราย รวมสะสม 89 ราย โดยขณะนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 291 ราย รักษาหายกลับบ้าน จำนวน 184 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา จำนวน 106 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ยอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 30,931 รายคิดเป็นร้อยละ 16.63 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

    ขณะที่รายงานแนวปฏิบัติการดูแล ขณะนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพิ่ม 1 แห่ง ณ บริเวณบ้านโซ้ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและขยายเวลาการตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ทั้ง 3 ด่าน ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กำหนดสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ เพิ่มอีก 1 แห่ง ที่อำเภอภูกามยาว ทำให้ทุกอำเภอมีสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ( Local Quarantine ) ครบทุกอำเภอและการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับตำบล เช่น ที่อำเภอดอกคำใต้ ได้สำรวจความพร้อมของสถานที่กักกันโรคระดับตำบล จำนวน 11 แห่ง สามารถรองรับผู้เข้ารับการกักตัวได้ 65 คน อีกทั้งเตรียมความพร้อม ในการแยกกักตัวที่บ้าน ( Home Isolation ) และชุมชน ( Community Isolation ) ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน


แชร์ข่าวพะเยา