แนะแนวสัญจร เพื่อรับนักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวพะเยา

ในช่วงวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางแนะแนวสัญจร ในเขตภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะรับสมัครรอบแรกในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นี้  โดยรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด จะอยู่ใน  http://admission.up.ac.th/62/   ผู้ปกครองหรือ นักเรียนที่สนใจสามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดตามลิงค์ที่ให้ไว้ได้

ในส่วนโครงการพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ โครงการ รับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ (GPA) 2.00 ขึ้นไป สามารถสมัครแล้วเลือกสาขา/คณะ ที่ชอบมากกว่า 80 สาขา สมัครผ่านครูแนะแนวโรงเรียน ซึ่งเราจะให้สิทธิ์ในการพิจารณาจากครูแนะแนวโรงเรียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ เป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน หรือเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน และอยากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถสมัครผ่านครูแนะแนวโรงเรียนได้ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แต่ทั้งนี้บางสาขาวิชาอาจจะไม่ได้อยู่รวมในโครงการรับตรง 10 % แต่สามารถสมัครเข้าศึกษาในโครงการต่าง ๆ ได้ เช่น โครงการนักเรียนเรียนดี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น

ครูจำเนียร สมอ ครูแนะแนวโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวว่า “โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ถือเป็นโครงการที่ดี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีเกรดไม่สูงมาก แต่อยากเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย บางคนอาจจะเป็นเด็กกิจกรรม แต่ผลการเรียนพอใช้ เราจึงอยากให้นักเรียนกลุ่มนี้ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโครงการดีดีที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาให้โควตากับนักเรียนชั้น ม.6 เราจึงสนับสนุนให้นักเรียนชั้น ม.6 สมัคร และมีมหาวิทยาลัยในใจของพวกเค้าไว้ด้วย”

สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เข้ามาศึกษาและเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ เพราะเราเชื่อว่า ถ้าทุกคนอยากเรียน เราให้เรียน และ เรียนอย่างมีความสุข ในมหาวิทยาลัยที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาธรรมชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05 4466 666 ต่อ 1270-1273 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา