นมัสการสมเด็จองค์ปฐม ใหญ่สุดในภาคเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

   นมัสการสมเด็จองค์พระปฐม ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 16.99 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมตร   วัดไชยอาวาส ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หย่อนขา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และมีความสวยงามศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพะเยา และเป็นที่เคารพสักการะบูชา ของชาวจังหวัดพะเยา ที่เชื่อว่าขอพร โชคลาภประสบผลสำเร็จหลายราย

     สมเด็จองค์พระปฐม ที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงถึง 16.99 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมต รสีทองเหลืองอร่ามที่ประดิษฐานอยู่ ภายในบริเวณวัดไชยอาวาส หรือวัดประตูเหล็ก วัดเก่าโบราณในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามโดดเด่นและที่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรหย่อนขา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้ากราบไหว้สักการะกันอย่างต่อเนื่อง

     โดยพระอธิการวรวัฒน์วรเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยอาวาส ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยากล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยเป็นที่ธรณีสงฆ์ ที่ให้ชาวบ้านได้ทำการเช่าเป็นที่อยู่อาศัย และต่อมาทางผู้ที่เช่าอยู่อาศัยได้ทำการย้ายออก ทางโยมอุปการะจึงได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างสมเด็จองค์ปฐม หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “พระพุทธะรัตน์ รัฐพลสมปรารถนา กิตติมหาลาภา” ดังกล่าว โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2562 มีการวางศิลาฤกษ์ ซึ่งมีผู้อุปการะในการจัดสร้าง ต่อจากนั้นได้ก่อสร้างขึ้นในปี 2563 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งองค์สมเด็จพระปฐมดังกล่าวนั้นมีขนาดความสูง 16.99 เมตร และมีฐานกว้าง 6 เมตรโดยเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรลักษณะหย่อนขา ซึ่งได้นำแบบการก่อสร้างมาจากภาคกลาง และหลังจากที่มีการสร้างเสร็จก็ได้มีญาติโยมจากหลายแห่ง ได้เข้ามาขอพรสักการะและสามารถประสบผลสำเร็จหลายราย ทั้งในเรื่องของโชคลาภ ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆจนเป็นที่โจษขาน และมีผู้เดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอเจริญพรญาติโยมที่เดินทางมาในเมืองพะเยาสามารถที่จะเข้า สักการะได้

     ขณะที่นายอำนวย ใจกล้าไวยาวัจกรณ์ ของวัดกล่าวว่า วัดใชยอาวาส ดังกล่าวนั้น อดีตเคยเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยเชียงแสน ชื่อว่าวัดปักคำ ที่ถูกปล่อยรกร้าง หลังจากนั้นในปี 2536 ได้มีการปรับปรุงบูรณะและจัดสร้างองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่หรือองค์สมเด็จพระปฐม ดังกล่าวนอกจากนั้นภายในบริเวณพระอุโบสถ ยังมีพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ รวมทั้งภาพเขียนโบราณนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ของโบราณที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ซึ่งขณะนี้กำลังจะปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมและนมัสการองค์สมเด็จพระปฐมดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ใจกลางเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา