จ.พะเยา ส่งบุคคลากรทางการแพทย์ช่วยโรงพยาบาลสนามบุษราคัม

แชร์ข่าวพะเยา

      สาธารณสุขพะเยา ส่งบุคลากรทางการแพทย์ 13 ราย ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า สถานการณ์ในจังหวัด ไม่มีสถานการณ์ที่แพร่ระบาดรุนแรง ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ Local Quarantine และโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ มีเพียงรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในภูมิลำเนาจำนวน 10 ราย โดยจังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 291 ราย รักษาหายกลับบ้านจำนวน 184 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 106 ราย เสียชีวิต 1 ราย

     นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณะสุขพะเยา  พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัด ร่วมกันส่งตัวบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดพะเยา จำนวน 13 รายเพื่อทำการเข้าช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการแพร่ระบาดหนัก ดังนั้นทางจังหวัดพะเยา จึงได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ดังกล่าว จึงได้ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์อาสาของจังหวัดพะเยา เข้าทำการปฏิบัติหน้าที่โดยในวันนี้ ได้มีการเดินทางเพื่อที่จะเข้าทำการช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว จะเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม นี้

     โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา นั้นถือว่าในขณะนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงและสามารถที่จะดูแลสถานการณ์ได้เนื่องจาก ได้รับการช่วยเหลือจากภาคเอกชนรวมทั้งอาสาของหมู่บ้านต่างๆเข้าทำการช่วยเหลือในการที่จะสอดส่องดูแล ผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ โดยขณะนี้ได้เตรียมการทั้งในเรื่องของสถานที่ Local Quarantine และโรงพยาบาลสนาม ไว้เพื่อรองรับกับสถานการณ์ซึ่งขณะนี้กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวนั้นยังคงมีการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งยังคงมีความเพียงพออยู่  แต่ก็ยังมีการเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้อย่างเต็มที่

      ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดวันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ขณะที่รับผู้เดินทางกลับรักษาตัวในพื้นที่ภูมิลำเนามีการรับเพิ่ม 10 ราย รวมสะสม 89 ราย ซึ่งยอดสะสมทั้งจังหวัดรวมทั้งสิ้น 291 ราย รักษาหายกลับบ้านจำนวน 184 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา 106 ราย เสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา