สหกรณ์ จ.พะเยามอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ รร.วัดหย่วนวิทยา

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยามอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้กับโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้กับโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโครงการประกวดคัดเลือกการบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกบัญชี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิตสมุุนไพรหอม การผลิตลูกมะกรูดเตยหอม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน  ณ โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา