ฟุตบอลประเพณี “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ”อำเภอเมืองพะเยาครั้งที่5ประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

เปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลประเพณี“วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ”อำเภอเมืองพะเยาครั้งที่5ประจำปี2564โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่14กรกฏาคม-วันที่10สิงหาคม2564นี้ที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การจัดการแข่งขันฟุตบอล 9คน“วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ”อำเภอเมืองพะเยาถือเป็นฟุตบอลประเพณีจัดต่อเนื่องทุกปีซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างพลานามัยที่แข็งแรงให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้บริหารอปท.การแข่งขันในครั้งนี้จัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2สาย

สายAประกอบไปด้วย ตำบลแม่กา, ตำบลท่าวังทอง, ตำบลแม่นาเรือ, ตำบลจำป่าหวายและตำบลแม่ใส+ตำบลสันป่าม่วง(โดยใช้สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลแม่กาในการแข่งขันในรอบแรก)

สายB ประกอบไปด้วย ตำบลแม่ปืม, ตำบลบ้านต๋อม, ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านสาง+ตำบลบ้านตุ่นและท่าจำปี+บ้านใหม่(โดยใช้สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลแม่กาในการแข่งขันในรอบแรก)และจะไปชิงชนะเลิศกันในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สนามโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา