ชมความสวยงามของวัดม่อนป่าสัก บูชาพระราหูใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ชมความสวยงาม สงบร่มรื่น ของ วัดม่อนป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และกราบบูชาพระราหูที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ภายในบริเวณวัด นอกจากนั้น ยังมีร้านกาแฟภายในบริเวณวัดที่สามารถ ชมทัศนียภาพของสระบัวหลวงขนาดใหญ่และให้อาหารปลาเหมาะกับการพักผ่อนในบรรยากาศที่ร่มรื่น โอบล้อมด้วยสายน้ำ

วันนี้จะพาไปชมความสวยงามสงบร่มรื่นของ วัดม่อนป่าสัก ในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่น นอกจากนั้นยังมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่ประดิษฐานองค์พระราหูขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ที่พุทธศาสนิกชนสามารถที่จะเข้าบูชาได้ นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดก็ยังมีความเก่าแก่อายุหลายร้อย ปีของวัด ที่ตั้งอยู่บริเวณวัดแห่งนี้ ซึ่งทางวัดได้จัดและปรับปรุงสถานที่ให้มีความสงบร่มรื่น และยังคงไว้ซึ่งเสมือนศาสนสถานที่เก่าแก่ไว้คงเดิม เหมาะกับการพักผ่อนและปฎิบัติธรรม รวมทั้งพระอุโบสถก็ได้ทำขึ้นอย่างสวยงามวิจิตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนทำบุญ และภายในบริเวณวัดยังได้จัดให้มีซุ้มกาแฟที่สามารถมองทัศนียภาพทั้งสระบัวขนาดใหญ่และการให้อาหารปลาท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยสายน้ำที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม


แชร์ข่าวพะเยา