เทศบาลต.บ้านต๋อม จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลต.บ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ ณ.โรงเรียนบ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านต๋อมดง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ข้าราชการ สมาชิกสภาอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เเละปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อยสวยงาม ณ โรงเรียนบ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา