อบจ.พะเยา พร้อมรับคนพะเยากลับบ้านเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม

แชร์ข่าวพะเยา

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมรองรับกับโครงการ  ปาคนพะเยาปิ๊กบ้าน อย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมการเปิดโรงพยาบาล สนาม 150 เตียง บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยาโดยประสานกับทางสาธารณะสุข เตรียมพื้นที่รองรับคนพะเยาที่จะเดินทางมารับรักษาตัวในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีวิกฤต ในเรื่องของเตียงพยาบาล ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ป่วยในพื้นที่ใหม่ จำนวน 1 ราย รับคนกลับบ้าน 7 รายนี้โดยผู้ป่วยสะสมในพื้นที่รวมจำนวน 203 ราย รับคนกลับบ้าน 120 ราย รักษาหาย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 126 ราย รักษาหายกลับบ้าน 196 ราย เสียชีวิต 1 ราย

     นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทีมบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ที่ได้มีการเตรียมการไว้รองรับผู้ป่วย ที่เดินทางกลับมารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดพะเยา หากสถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการรับกลับบ้านตามโครงการรับคนพะเยากลับบ้าน รวมแล้วกว่า 120 ราย นอกจากนั้น ขณะนี้ได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลสนาม ในการเตรียมการที่จะรองรับผู้ป่วยที่เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลที่อยากเดินทางมารับรักษาตัวในภูมิลำเนาบ้านเกิด

     โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมทีมผู้บริหารได้มีการเตรียมการกรณีเร่งด่วนอยู่คือเรื่องของโครงการรับคนพะเยากลับบ้าน ซึ่งได้ประสานกับทางสาธารณะสุข ในการที่จะเตรียมการรับคนเดินทางกลับมารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้มีการรองรับในเรื่องของรถกู้ภัยและรถพยาบาล ตลอดจนถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินการรับผู้คนที่จะเดินทางมารักษาตัวในพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางส่วนกลาง ที่มีการรับผู้ป่วยจนขณะนี้สถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤติ ในเรื่องของเตียงพยาบาลที่ไม่เพียงพอกับผู้ป่วย นอกจากนั้นระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยเดินทางเข้ามารับการรักษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม โดยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมอบอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งทางบริษัทเอสซีจี ได้มอบเตียงกระดาษจำนวน 150 เตียง เพื่อรองรับกับสถานการณ์นี้โดยหากผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาตัวที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถติดต่อประสานงานผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ อบจ.ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 054-409123

     ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 1 รายรับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 7 ราย รวมสะสมรับคนกลับบ้าน  120 ราย สำหรับผู้ป่วยสะสมทั้งหมดมีจำนวน 323 ราย รักษาตัวในพื้นที่โรงพยาบาลในพื้นที่พะเยาจำนวน 126 ราย รักษาหายกลับบ้าน 196 ราย เสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา