ตุ๊พร้อม ขายอาหารช่วยผลกระทบโควิด 19 เมนู 10 บาท

แชร์ข่าวพะเยา

     พระสงฆ์และคณะศรัทธาวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 รอบสอง โดยการจำหน่ายอาหารหลากหลาย เมนู โดยจำหน่ายเพียงชุดละ 10 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน ในการลดค่าครองชีพ ตลอดจนถึงแบ่งปันในสังคมลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ หลังสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบหนัก

     พระสงฆ์และคณะศรัทธาของวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันทำเมนูอาหารหลากหลาย ซึ่งมีทั้งขนมจีนน้ำเงี้ยว แกง ข้าวไข่เจียว ส้มตำหลากหลาย รวมทั้งขนมหวาน ออกจำหน่ายให้กับชาวบ้าน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆในราคาเพียงเมนูละ 10 บาท ภายในบริเวณวัดหัวข่วงแก้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เป็นรอบที่สอง  และเป็นการลดค่าใช้จ่ายตลอดจนลดค่าครองชีพรวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก และเรียกร้องให้ทางวัดทำการช่วยเหลือจำหน่ายอาหารราคาถูก

     โดยพระครูวีระชยานุวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว เปิดเผยว่า การทำอาหารออกจำหน่ายดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ยังคงมีความลำบากอยู่ จึงได้ทำการเปิดจำหน่ายอาหารให้กับชาวบ้านเป็นรอบที่ 2 ตามโรงการตุ๊พร้อม หลังจากรอบแรก ได้ทำไปและชาวบ้านเดินทางมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก และรอบนี้จึงได้ทำขึ้น ตามคำเรียกร้องชาวบ้านที่อยากให้ช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว จึงได้เริ่มขึ้น และในครั้งนี้ จะมีเมนูอาหารหลากหลาย ทั้งขนมจีนน้ำเงี้ยว แกงต่างๆตามเมนูพื้นบ้าน ข้าวไข่เจียว ส้มตำหลากหลาย ขนมหวาน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติโยมเป็นอันดับแรกอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนยากจน สาเหตุที่ทำเมนูสิบบาทเพราะว่าที่ผ่านมาทางวัดทำเป็นโรงทานแจกฟรี ทำให้ญาติโยมลำบากใจเพราะต้องการนำไปฝากญาติๆจำนวนหลายๆชุดแต่ก็ได้ไปชุดเดียวถ้าหากทางวัดทำอาหารในราคา 10 บาท เป็นกล่องญาติโยมก็สามารถซื้อไปได้ครั้งละหลายๆชุดตามที่ต้องการจึงกลายเป็นที่มาของส้มตำตุ๊เจ้า 10บาทซึ่งถือเป็นงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดที่เป็น “ราคาเกื้อกูล ขาดทุนช่างมัน”ตาม สโลแกนโดยชาวบ้าน ซึ่งจากการสังเกตของผู้ที่เดินทางมาซื้อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีไรเด้อร์จากที่ต่างๆเดินทางมาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา