จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้กับกลุ่ม อสม เจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ประสงค์รับวัคซีน Sinovac

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับ

ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่ม อสม และเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เข็มที่ 1 ประสงค์รับวัคซีน Sinovac จำนวนทั้งสิ้น 593 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด.. ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ 100% ..รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา