มทบ.34 จัดกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

      มณฑลทหารบกที่34 พะเยา จัดกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม2564 เวลา 09.00น.  พลตรีสมชาย ทาวงศ์มา  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34  มอบหมายให้ พ.อ.สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34 เป็นผู้แทน เปิดกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2564 ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา พร้อมกับได้จัดชุดวิทยากร ชป.กร. จำนวน 3 นาย เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมีนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผอ.โรงเรียนฯ, ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 72คน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา