เกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองพันธ์ไต้หวันขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

     เกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปลูกกล้วยหอมทองพันธ์ไต้หวัน  แบบอินทรีย์สามารถออกผลผลิตขายสร้างรายได้ดี โดยในแต่ละอาทิตย์สามารถเก็บผลผลิตได้ เฉลี่ยมากกว่า  100 กิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

     นายอุดม มะรังสี เกษตรกรวัย 54 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการดูแลผลผลิตกล้วยหอมทองพันธ์ไต้หวันของตนเอง หลังจากที่เขานำมาปลูกไว้บริเวณช่องว่างของต้นไม้ชนิดอื่น ในลักษณะปลูกแบบธรรมชาติอินทรีย์ โดยใช้การพึ่งพากันของพืชชนิดอื่น และสัตว์เลี้ยงที่ใช้มูลเป็นปุ๋ย จนผลผลิตกล้วยหอมดังกล่าวสามารถให้ผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพ เก็บส่งขายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

      โดย นายอุดม กล่าวว่า สวนกล้วยของตนเองนั้นเป็นพันธ์หอมทองไต้หวัน จะปลูกไว้ประมาณ 1,000 ต้น สลับกันกับต้นไม้ชนิดอื่น  เช่นฝรั่ง ลำไย โดยจะใช้วิธีการแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี และมีการเลี้ยงไก่ไว้เพื่อทำการถ่ายมูลเป็นปุ๋ย และจะให้เติบโตแทงหน่อขึ้นมาทดแทนกันเองอย่างธรรมชาติและต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรบางรายระบุว่า หากปลูกกล้วย 3 ปี แล้วก็ให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูก แต่ของตนเองปลูกมานานกว่า 10 ปี หน่อกล้วยก็จะออกมาทดแทนกันอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกอาทิตย์ เฉลี่ยอาทิตย์ละมากกว่า 100 กิโลกรัม โดยตนเองจะนำไปจำหน่ายเอง ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท นอกจากนั้นยังสามารถนำหน่อกล้วยที่แตกออกมาจำหน่ายเริ่มต้นที่ราคา 10 บาท ถึง 25  บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ต่อสัปดาห์มากว่า 4,000 บาท สำหรับการปลูกกล้วยหอมทองพันธ์ไต้หวันของตนเอง สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดียิ่งและการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก

นายอุดม มะรังสี อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 083-0561143


แชร์ข่าวพะเยา