เจ้าอาวาสวัดผุดไอเดีย เปลี่ยนเทียนเป็นข้าว ช่วยผลกระทบโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

    เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผุดไอเดีย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยจัดโครงการ “เปลี่ยนเทียนเป็นข้าว”เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยขอบริจาคข้าวแทนเทียนเข้าพรรษา ที่ชาวบ้านนิยมมาถวายในช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก

    ชาวบ้านจำนวนมาก ต่างเริ่มนำข้าวสารอาหารแห้ง เข้าทำการถวายต่อ พระครูใบฎีกา ทศพลญาณนเวที หรือครูบาหนุ่ย เจ้าวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังทางวัดท่าจำปี โดยพระครูใบฎีกาทศพล ได้ทำการผุดไอเดียในการทำบุญเข้าพรรษาในปีนี้ โดยขอให้ประชาชนหรือพุทธศาสนิกชน ที่จะร่วมทำบุญ ขอให้เปลี่ยนจากการถวายเทียนเข้าพรรษาเป็นการนำข้าวสารอาหารแห้งเข้าถวายแทนเทียนพรรษาตามโครงการ เปลี่ยนเทียนเป็นข้าวเพื่อเป็นการนำสิ่งของและข้าว ดังกล่าวนั้นเข้ามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในช่วงนี้

    โดยพระใบฎีกาทศพล กล่าวว่า ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มักจะมีผู้คนเดินทางนำเทียนพรรษาเข้ามาถวายให้กับวัดเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ทางวัด ซึ่งอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  จึงได้คิดโครงการ เปลี่ยนเทียนเป็นข้าวโดยขอให้ชาวบ้านที่จะร่วมทำบุญถ้าหากหลีกเลี่ยงการนำเทียนเข้าถวายได้ ก็ขอให้เป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อทางวัดจะได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในรอบนี้ และหากจะทำเป็นประเพณีก็ขอให้นำเทียนมาถวายได้ แต่ พอควร โดยที่ผ่านมาทางวัดก็ได้มีการทำบุญโดยการตักบาตข้าวสารอาหารแห้งอยู่เป็นประจำและจะได้นำสิ่งของเหล่านี้เขามอบให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาโดยตลอด และในครั้งนี้ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา หากที่จะมีการทำบุญโดยการมอบข้าวสารอาหารแห้งก็จะเป็นสิ่งที่ดี กว่าการนำเทียนจำนวนมากถวายให้กับวัดและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร


แชร์ข่าวพะเยา