โรงพยาบาลพะเยา ส่ง “นักรบชุดขาว”

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ส่ง “นักรบชุดขาว” จำนวน 8 คน สนับสนุน โรงพยาบาลสนามบุษราคัมบุษราคัม อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมส่งกำลังใจให้ “นักรบชุดขาว” ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 8 คน เพื่อเดินทางไปดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย นายแพทย์สืบสกุล ธรรมขันธ์ แพทย์อายุรศาสตร์ (หัวหน้าทีมนักรบชุดขาว) นางจิรัชยา ขอนลาย พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าทีมพยาบาล) นางสาวสุภาพร สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ นางนิโลบล วีระดา พยาบาลวิชาชีพ นางสาวภัทรมน อำพนกิจวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวคัทลียา ไชยสถาน พยาบาลวิชาชีพ นางสาวกรวิการ์ บุญโชติ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และนางสาวจุฑามาศ วงค์แก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกร

การส่งบุคลากรของโรงพยาบาลพะเยา ไปช่วยสนับสนุนงานทางการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ ” นักรบชุดขาว ” ทั้ง 8 คน ของ โรงพยาบาลพะเยาที่เดินทางไปในครั้งนี้ เป็นแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา ที่มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระงานของบุคลากร โรงพยาบาลสนามบุษราคัมฯได้เป็นอย่างดี…คุณคือความภาคภูมิใจ ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ “ฮีโร่ สีขาว” สู้ สู้


แชร์ข่าวพะเยา