เทศบาล ต.บ้านต๋อม ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาล ต.บ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขุดลอกคลองตะกอนดิน และกำจัดวัชพืช เพื่อใช้ในการเกษตร  ณ.หมู่ที่ 15   ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  นายณัฐกรณ์ ดวงแก้ว นายภาคภูมิ นุกูลรักษ์ นายพงศ์เดช เก่งการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต.2  ได้นำเครื่องจักรกล  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืช ซึ่งกีดขวางลำน้ำ หมู่ที่ 15   เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น   เพียงพอต่อการเกษตรในช่วงฤดูเพาะปลูกต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา