เทศบาลท่าจำปีส่งเสริมอาชีพผู้พิการสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  โดยการอบรมทำยาหม่องสมุนไพร ที่ผลิตจากสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีอาชีพติดตัวและสามารถสร้างรายได้ให้ตลอดจนไว้ดูแลรักสาสุขภาพตนเอง

     กลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างเข้ารับการอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร ที่ทางเทศบาลตำบลท่าจำปี ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการให้มีความรู้ในด้านอาชีพ โดยส่งเสริมให้ผู้พิการและคนดูแลผู้พิการ ได้เรียนรู้การทำยาหม่องจากพืชสมุนไพรที่อยู่ในพื้นบ้าน และมีความโดดเด่นนำมาเป็นส่วนผสมของยาหม่องดังกล่าว ซึ่งมีทั้งไพร ปูเลย ตะไคร้ เสลดพังพอน ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้และหากทำจำหน่าย ก็สามารถสร้างรายได้ได้

โดยนายสวาท อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่า จากการที่ในพื้นที่มีผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ตนเองจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ทำการจัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้เรียนรู้ถึงการประกอบอาชีพซึ่งอาชีพต่างๆทางเทศบาลก็จะทำการส่งเสริมให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

     ขณะที่คุณภคพร อ้อยหวาน ซึ่งเป็นวิทยากรอบรม ระบุว่า การส่งเสริมการเรียนรู้การทำยาหม่องสมุนไพร ดังกล่าวนั้น ทางการอบรมจะให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงเรื่องสมุนไพรในพื้นบ้าน และนำมาเป็นส่วนผสมซึ่งจะมีทั้ง ไพร ปูเลย ตะไคร้ เสลดพังพอน ซึ่งพืชสมุนไรดังกล่าวนั้นจะมีความพิเศษของแต่ละพื้นที่ และการที่มีการอบรมทำยาหม่องนั้นถือเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้ หากจะนำไปใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายก็จะสามารถสร้างรายได้ ได้หรืออย่างน้อยสุดก็สามารถที่จะใช้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้


แชร์ข่าวพะเยา