NT พะเยา ลงพื้นที่ติดตั้งอินเตอร์เน็ต รพ.สนามให้ผู้ป่วยโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

NT พะเยา ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและออกแบบการติดตั้งใช้งานอินเทอร์เน็ต รพ.สนาม ให้ผู้ป่วยโควิด-19  ณ.สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่  19 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สกุล​ชาย​  นาคสัจ  โทรศัพท์​จังหวัด​พะเยา​ บริษัท​โทรคมนาคม​แห่งชาติ​ จำ​กัด​ (มหาชน)​ และทีมงาน เข้า ตรวจสอบ​และ​ออกแบบ​การติดตั้งใช้งานอินเทอร์เน็ต ของสนาม​กีฬา​กลาง​จังหวัด​พะเยา​  เพื่อใช้เป็น รพ.สนาม​ รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่​จังหวัด​พะเยา​


แชร์ข่าวพะเยา