จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีคิวหมอพร้อมในวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564 ที่ประสงค์รับวัคซีน AstraZeneca

        ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา

ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่ม ผู้สูงอายุ และ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่มีคิวหมอพร้อมในวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564 ที่ประสงค์รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 528 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด.. ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ 100% ..รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา