สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิคมสหกรณ์เชียงคำ

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิคมสหกรณ์เชียงคำ (อำเภอเชียงคำ ภูซาง)  อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์เชียงคำและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5(อำเภอเชียงคำ ภูซาง)ให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ พนักงานราชการและเยี่ยมการรวบรวมผลผลิตยางพาราของสหกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา