สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(Field Day) ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

    สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (Field Day ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ.เชียงม่วน) และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (Field Day) ปี 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา