สหกรณ์ จ.พะเยา นำผลผลิตมังคุดออกจำหน่าย ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา นำผลผลิตมังคุดจาก เกษตรกร จ.ยะลา ออก มาจำหน่ายที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา กระจายผลผลิตมังคุดจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จำกัด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด – 19 จำนวนทั้งสิ้น 1,500 กิโลกรัม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา