ข่าวสังคมเมืองกว๊านพะเยาเดือน พฤศจิกายน 2562

แชร์ข่าวพะเยา


ข่าวสังคมแวดวงคนเมืองน้ำกว๊านพะเยารูปแบบข่าวออนไลน์ของเดือนพฤศจิกายน 62 ปลายฝน – ต้นหนาวเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวกันอย่างเต็มตัว…นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ , ผู้แทน บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวคิดขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับตลาด และให้จังหวัดพะเยา ดำเนินการนำร่องในสินค้าเกษตรข้าวหอมมะลิ ภายใต้แนวทาง “พะเยาโมเดล” โดยร่วมกับบริษัทข้าว ซี.พี.จำกัด กำหนดจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน2562 ณ ลานตลาดกลางการเกษตร (ลานตากมันจันทร์กระจ่าง) บ้านค่าบน หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา***ด้านศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยานั่งหัวโต๊ะเตรียมจัดงานรณรงค์วันเหยื่อโลก “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” 17 พฤศจิกายน 2562 รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยจากระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานรณรงค์วันเหยื่อโลก “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีขาวโดยพร้อมเพรียงกันที่บริเวณกว๊านพะเยา***นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพะเยา โดยโครงการนี้ได้นำการฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งดำเนินการเป็นปกติต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้***นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม*** ปิดท้ายข่าวอย่าลืมกดติดตามข่าวสารแวดวงสังคมเมืองกว๊านพะเยา “ข่าวพะเยา” ฉับไว โปร่งใส เที่ยงตรง ยุติธรรม เว็บไซต์www.khawphayao.com กันเยอะนะคร๊าบ…..


แชร์ข่าวพะเยา