ผวจ.พะเยา ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ให้กับ รพ.อำเภอต่างๆในพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายโชคดี  อมรวัฒน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อัตโนมัติ (AED)   สภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา  โดยความร่วมมือของสภากาชาดไทยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา   โดยมีนางประภากร  อมรวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา คณะกรรมการเหล่าชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

     โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ระหว่างสภากาชาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งโครงการดังกล่าวสภากาชาดไทยจัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  ติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน  ตามการจัดกิจกรรมโครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน  และจัดกิจกรรมวิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปีสภากาชาดไทย  และกิจกรรมกระตุกหัวใจ Virtual Run  2 ล้านกิโลเมตร จากโครงการดังกล่าว สภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ประมาณ 1,100 เครื่อง เพื่อบริจาคส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขติดตั้งดูแลบำรุงรักษาในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ใช้ในยามฉุกเฉิน

     โดยจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน 10 เครื่อง โดยกำหนดติดตั้งตามอำเภอต่างๆประกอบด้วยอำเภอเมืองพะเยาได้รับจัดสรรจำนวน 2 เครื่องติดตั้งจำนวน 2 จุดได้แก่ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) และสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา , อำเภอจุนได้รับจัดสรร 1 เครื่องติดตั้ง ณ เทศบาลตำบลจุน , อำเภอเชียงคำได้รับการจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ , อำเภอเชียงม่วนได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงม่วนที่ 5  , อำเภอดอกคำใต้ได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ , อำเภอปงได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอปง , อำเภอแม่ใจได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ เทศบาลตำบลแม่ใจ , อำเภอภูซางได้รับจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง และอำเภอภูกามยาวได้รับการจัดสรรจำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว โดยหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดูแลรักษาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในเขตอำเภอเมืองพะเยา สำหรับอำเภออื่นๆ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา