“ตากเกมส์” จังหวัดพะเยา ทำเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

แชร์ข่าวพะเยา

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” จังหวัดพะเยา ได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ จาก 4 ชนิดกีฬา

เทควันโด 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

ประเภทต่อสู้

 เปตอง 1 ประเภทชายเดี่ยว เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

ประเภทหญิงเดี่ยว

 กรีฑา 1 เหรียญทอง ประเภท 1,500 เมตรหญิง

จักรยาน 1 เหรียญทอง ประเภทถนน – อินไลน์เรส 105 กม.

รวม 4 วันได้ 8 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

รวม 25 เหรียญแชร์ข่าวพะเยา