จังหวัดพะเยา เปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่มีอาการไม่รุนแรง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

แชร์ข่าวพะเยา

      ที่อาคารอัฒจันทร์ 2  สนามกีฬาจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและนายแพทย์อนันต์  มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ ทดสอบความพร้อมก่อนรับส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่มีอาการไม่รุนแรงจากโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา มานอนรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ได้จำนวน 98 เตียง แบ่งเป็นโซนชาย – หญิง โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะผ่านการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจำอำเภอ เป็นระยะเวลา 5 วันและประเมินอาการอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ( สีเขียว )หรือใกล้จะหายแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่เตียงในโรงพยาบาลให้กับผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพะเยาและหน่วยงานทุกแห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร ร่วมปฏิบัติการตามภารกิจในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้

ขณะที่สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ล่าสุดจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน มีจำนวน 28 ราย ( กรุงเทพ 21 ราย สมุทรปราการ 5 ราย นครปฐม 1 รายและปทุมธานี 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดืนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 483 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 13 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 257 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 225 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา