จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่ อสม.ด่านหน้า ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac

แชร์ข่าวพะเยา

ที่โรงพยาบาลพะเยา  นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบุคลาการทางการแพทย์เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19  ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับ อสม.ด่านหน้า เข็มที่ 2 จำนวน 79 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac  ต่อจากเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด ”วัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และไม่แนะนำให้รอหรือเลือกวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง การรับวัคซีน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา