เทศบาลบ้านต๋อม เปิดโครงการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลบ้านต๋อม เปิดโครงการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 2 ประจำปี 2564ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน โครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดโดย จังหวัดพะเยาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา