รมช.เกษตรฯลงพื้นที่สำรวจ อ่างเก็บน้ำห้วยบงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

รมช.เกษตรฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยบงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา16.00 น.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตำบลแม่ปืม เพื่อสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยบงที่มีความตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่ออาชีพของเกษตรกร พร้อมมอบนโยบายเรื่องการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และดูพื้นที่ว่างในบริเวณอ่างเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้พื้นที่ว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษา วิจัยใช้ในทางแพทย์แผนไทย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นางหอมนวล  ไชยสาร กำนันตำบลแม่ปืม  นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืมและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปืมข้าราชการ ผู้นำและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา